Úvodní strana

Vítáme vás na stránkách Nebeské aukce Oblastní charity Polička.
 
Nebeská aukce 2021 - 2. ročník našeho benefičního online projektu - probíhala od 1. do 10. září 2021. V současné době je tedy již ukončena. V rámci aukce dražitelé z řad veřejnosti vydražili 46 z 94 krásných výtvarných prací. Díla se vydražila za celkovou cenu 26.480,- Kč.  Od 20. září do 29. října 2021 bude v Městské knihovně Polička probíhat výstava aukčních prací a některá díla ještě bude možné zakoupit. Ze srdce děkujeme všem účastníkům Nebeské aukce za jejich podíl na krásné výsledné částce, která se může během výstavy ještě navýšit a která významnou měrou podpoří naši nejdéle trvající charitní službu (od roku 1992) - původně Domácí péči dnes Charitní ošetřovatelskou službu.
 
Mnoho lidí poličské Charitě léta pomáhá dobrovolnickou činností a věcnými a finančními dary. Po roce 2014 se nově připojily desítky ba stovky dárců prostřednictvím veřejných sbírek Dům pro Charitu (účel této sbírky byl již naplněn a sbírka ukončena), Projekt Charitní dům (tato sbírka již spěje ke svému završení). V listopadu 2020 jsme pak založili veřejnou sbírku Mé přání je zůstat doma, která směřuje k podpoře rozvíjejícího se Domácího hospice sv. Michaela (k této sbírce se váží naše další aktivity jako např. Tříkrálová sbírka, Běh pro hospic, Benefiční koncert). Rodina našich dárců a příznivců se tak opět rozrostla a my jsme všem těmto podporovatelům velmi vděčni za pomoc. Právě z vděčnosti k několika stovkám dobrodinců jsme se rozhodli uspořádat tuto internetovou Nebeskou aukci, která dárci umožní nejen poskytnout dar, ale také za něj získat něco víc než naše vděčné poděkování. Koupením uměleckého díla z nabídky Nebeské aukce dárce pomůže poličské Charitě a zároveň získá originální umělecké dílo, a tím také významně podpoří nadšení pro výtvarnou práci i nadšení pomáhat našich letošních autorů, kterými jsou žáci a studenti základních a středních škol a škol uměleckých v poličském regionu. A právě o tomto milém propojení Vám mnohem více prozradí další řádky tohoto webu.
 

Letošní ročník Nebeské aukce je v pořadí druhým. Jeho původní, první přípravy se vracejí do roku 2019, kdy měl být tento ročník také realizován. Objektivní okolnosti však tomu chtěly, že se nám podařilo dojít k realizaci II. ročníku až nyní v roce 2021. Původním benefičním záměrem II. ročníku aukce byla podpora oprav a vybavení rekonstruovaného Charitního domu IV. na Vrchlického ulici čp. 10. Vzhledem k tomu, že se realizace aukce výrazně časově posunula a rekonstrukci se již podařilo završit, dovolili jsme si „v cílové rovince“ aukčních příprav poupravit její záměr a operativně ho nasměřovat k jinému aktuálně potřebnému cíli. A tím jsou naše charitní zdravotní služby. Tyto se v současné době nachází v procesu změn a rozvoje a vnímáme jako velmi potřebné věnovat sílu, čas i prostředky na podporu naší nejstarší služby, kterou je Domácí péče – dnes Charitní ošetřovatelská služba. Finanční prostředky získané z aukce tedy budeme směřovat na podporu vybavení služby - pořízení zdravotnického materiálu, provozního materiálu a podporu vzdělávání personálu.

 

Začátek aukce: 1. září 2021 v 10:00 hodin

Konec aukce: 10. září. 2021 v 22:00 hodin

 
Ukázka děl z Nebeské aukce 2021 „Cool“ v mém srdci :

 

Ze spolupráce se školami, výtvarnými pedagogy a žáky a studenty vzešlo bohaté portfolio krásných výtvarných prací rozličných technik a lze říci, že tato díla by se mohla v mnoha případech postavit na roveň tvorbě zkušených či profesionálních výtvarníků. Nabídku naší letošní Nebeské aukce doplní také 30 grafických prací českých výtvarníků 20. století, které nám byly pro tento účel darovány ze soukromé sbírky. Děkujeme tímto ze srdce za velkorysost, štědrost a přízeň dobročinnému záměru.

 

Díla budou v aukci nabídnuta a věříme, že i prodána, ve prospěch a na podporu zdravotních služeb Oblastní charity Polička. 

 

Děkujeme rovněž všem dobrovolníkům, kteří nám radou či aktivní pomocí s Nebeskou aukcí pomáhají.  

 

Vážení přátelé, zapojte se i Vy do Nebeské aukce, odměna v podobě výtvarného díla na Vás jistě čeká! 

 

Symbolem Nebeské aukce je anděl ... Anděl je poslem dobra … . Darem věnovaným Oblastní charitě Polička Vám sice andělská křídla nenarostou. Co však viditelně poroste, budou charitní služby a lidskost v každém jednotlivém dárci. A přes jednotlivce snad v dobrém poroste i vlídné a laskavé společenství lidí žijících u nás na Poličsku.