Král mého srdce

Konečná cena
320 Kč
Konec aukce: 10.09.2021 22:00:00

autor: Valerie Vraspírová

technika: grafika

rozměr: 30 x 21 cm

odborné pedagogické vedení: MgA. Vojtěch Donát

škola: ZŠ Na Lukách

 

Komentář odborné komise:

Autorka představila kompozičně i výtvarně technicky poutavě a výborně zvládnuté dílo.

Komentář pedagoga:

Ačkoliv se Základní škola na Lukách účastnila projektu typu Nebeské aukce poprvé, musím uznat, že v sobě skrývá mnoho talentů. Bylo pro mě zpočátku obtížné aukci správně uchopit, abych byl schopen motivovat své žáky, tak jak bych potřeboval. V samotném výsledku jich pouhá hrstka pochopila, co jsem chtěl vlastně říci. Byla to především vlastní iniciativa a chuť nad daným tématem přemýšlet, které byly pro vybrané žáky stěžejním katalyzátorem úspěchu v této akci. Tím bych ale nechtěl zavrhovat ostatní jedince. Mohu bezpečně říci, že uměleckou dráhu by mohlo začít více žáků než jenom vámi vybraní. Jen jsem ještě neobjevil cestu, jak je správně motivovat. Ale koneckonců je to má práce a jsem rád, že je stále na čem pracovat. Je však zajímavé, jak tito vybraní jedinci působí na ostatní spolužáky. V průběhu práce, kdy jsem mohl pozorovat např. Jakuba Jílka, jsem si nemohl nevšimnout, jakým způsobem ovlivňoval kolektiv. Nejen, že se zvedla kvalita práce v jeho okolí a tím okolím myslím třídu, ale především důslednost a touha po dobrém výsledku. Chtěl bych také pochválit Terezu Hauptovou, která nad daným tématem pracovala z velké části doma ve svém volném čase. Spolužáci z její třídy brzy zaregistrovali její úsilí a s Terezou její práce konzultovali a podporovali ji v jejím snažení. Sám jsem si pokládal otázku, jestli vlastně toto není jedním z cílů výtvarného umění. Nejen umělec, ale i publikum je jeho velkou součástí. U Valči Vraspírové byla situace o to snazší, že se sama rozhodla studovat uměleckou školu. V technice linorytu pracovala nejen rychle, kvalitně a technicky správně, ale jakmile dokončila své dílo, pomáhala všem spolužákům práci zdárně dokončit. Studium na umělecké škole si tedy právem zaslouží. Její lidská stránka se v její práci jistě brzy promítne. I přesto, že jste z našich řad vybrali těchto pár jedinců, jsem přesvědčen, že pokud se podobná akce bude v následujících letech opakovat, bude naši školu jistě schopno zastoupit více kreativních žáků. Jménem celé naší školy bych vám chtěl poděkovat za pozvání do vaší Nebeské aukce, nesmírně si toho vážíme a doufáme, že budeme schopni alespoň částečně přispět na podporu vašich zdravotních služeb.

Historie přihazování

Datum Částka Průběžná cena Uživatel
06.09.2021 08:21:43 20Kč 320Kč 27B5149C