Odtržení

Konečná cena
210 Kč
Konec aukce: 10.09.2021 22:00:00

autor: Samuel Mašek

technika: kresba s koláží

rozměr: 30 x 21 cm

odborné pedagogické vedení: Mgr. Zdeňka Kleinová

škola: Gymnázium Polička

Komentář odborné komise:

Autor se zhostil velmi silného tématu originální technikou s cennou vypovídající hodnotou.

Komentář pedagoga:

Když byli naši studenti výtvarné výchovy seznámeni s tématem prací, začala distanční výuka a hodiny výtvarné výchovy probíhaly pouze konzultačně, ne online, takže studenti tvořili svá díla doma sami a na konci školního roku mi je poslali. Přestože se jednalo o dobrovolnou aktivitu a práci navíc v extrémně náročném roce, měla jsem radost, že několik z nich téma zaujalo a zpracovali je myslím na velmi dobré úrovni. Přeji poličské charitě, aby touto cestou získala co nejvíce finančních prostředků.


 

 

Historie přihazování

Datum Částka Průběžná cena Uživatel
02.09.2021 22:24:05 10Kč 210Kč BBD5BBD6