Věž

Konečná cena
300 Kč
Konec aukce: 10.09.2021 22:00:00

autor: Jan Brýdl

technika: experimentální soutisk jedné matrice linorytu v různých barvách (dílo z archivu Výtvarného studia DÚ)

rozměr: 60 x 42 cm

odborné pedagogické vedení: Mgr. Šárka Hrouzková

škola: Výtvarné studio Dolní Újezd, soukromá ZUŠ o.p.s.

Poznámka ke grafice: vícebarevné linoryty děláme postupným odrýváním jedné matrice (je to pro děti technicky přístupnější, nežli soutisk z více matric).

Komentář odborné komise:

Nápaditá, barevně vyvážená grafická práce linorytu.

Komentář Mgr. Šárky Hrouzkové za kolegy učitele z Výtvarného studia Dolní Újezd: 

Ještě v době "předkovidové" (někdy na podzim 2019) bylo naše Výtvarné studio osloveno vedením poličské Charity v souvislosti s pravidelně pořádanou Nebeskou aukcí výtvarných děl. Tentokrát však nemělo jít o aukci děl profesionálních výtvarníků, ale o vybrané práce dětí a studentů na téma "Cool v mé hlavě". Než jsme se však stačili se žáky zamyslet a začít pracovat, zasáhl začátkem roku 2020 covid...a dál už to znáte: veškeré školství postiženo dlouhou uzávěrou, prakticky celý další školní rok 2020/21. Také my jsme hledali způsob, jak zůstat s dětmi v kontaktu, alespoň na dálku. Dařilo se to i nedařilo, tak jako všude. Nicméně práce na dlouhodobých projektech se zastavila. Nebeská aukce 2020 se vzhledem k epidemiologické situaci nakonec nekonala. A protože jsme chtěli dostát svému slibu, poskytli jsme práce našich dětí a studentů z archivu. Jde především o grafiku, neboť malbu a kresbu v posledních letech archivujeme v digitální podobě. Na první pohled by se mohlo zdát, že jsme nesplnili zadání, odchýlili se o tématu... Ale ne tak zcela! Neskromně se totiž domnívám, že pro naše žáky je výtvarka prostě COOL ! 


 

Historie přihazování

Zatím žádné příhozy.