O aukci

Životopis naší Nebeské aukce se začal psát „teprve“ v roce 2017, ale dal nám už mnohé: vzácné mezilidské vztahy, podporu, přízeň a vědomí toho, že dobro má ve světě i u nás na Poličsku svoje pevné místo.
 
Účelem Nebeské aukce 2021 Oblastní charity Polička je podpora zdravotních služeb OCHP (dovybavení zdravotnickým materiálem, potřebným provozním materiálem, personální posílení a průběžné vzdělávání personálu), jak již bylo předesláno na úvodní straně aukčního webu.
 

 
 
V roce 2017 jsme udělali první a dobrou zkušenost s on-line aukcí uměleckých děl. Nazvali jsme ji Nebeská aukce, neboť jsme ji uspořádali jako čistě filantropickou záležitost směřovanou ve prospěch naší neziskové organizace - Oblastní charity Polička. Podařilo se nám do dražby získat darem 99 výtvarných děl od cca 60 umělců z širokého okolí (od Liberce, přes Plzeň, Prahu, Brno po Hradec Králové, Poličku, výtvarníky z okolních obcí z výčtu nevyjímaje). S mnohými umělci jsme navázali přátelský vztah a jsme s nimi nadále v kontaktu. Podobně jsme si vytvořili vztahy i s některými dražiteli. Ti nás už při přebírání díla po první aukci vybízeli, abychom v této jedinečné akci pokračovali. Jeden z dražitelů vyslovil myšlenku, že by bylo hezké, výchovné a prospěšné, kdybychom se pokusili k tvorbě pro Charitu získat mladé lidi. Věřil, a my jsme přesvědčeni spolu s ním, že by se našel okruh lidí, které by jejich tvůrčí vyjádření zaujalo a dokázali by ocenit ochotu mladých výtvarníků udělat něco nezištně pro druhé. Připravili jsme tedy koncept Nebeské aukce II., jež se zaměřuje na
výtvarnou činnost žáků 7. a 9. tříd základních škol, studentů středních škol a žáků škol uměleckých působících v regionu Poličsko.
 
V tomto námi nabízeném konceptu spatřujeme navíc zcela originální propojení místních škol s místní neziskovkou, mladých a zdravých lidí se starými a nemocnými a profesionálních umělců s tvořivými laiky. Akci vnímáme rovněž jako výraz semknutí se kolem společného cíle.
 
A jaká je další rovina, na níž se naše cesty, záměry a cíle mohou protnout?
 
Je docela možné, že až se po ukončení studií naši mladí tvůrci vydají na svoje profesní dráhy, mohou se z nás stát kolegové skuteční. Charita je totiž organizací, která pomáhá na mnoha rovinách, v různých životních situacích a také s řadou profesí spolupracuje. Je tedy zapotřebí zdravotníků, sociálních a psychologických pracovníků, duchovních, ekonomických pracovníků, právníků, IT pracovníků, uklízeček, údržbářů, řidičů, spolupracujících stavebních profesí … a všech v dobrém smyslu všeumělů a ochotných lidí s dobrým srdcem, kteří charitní dílo podporují z pozice dobrovolníků. Poskytování charitních služeb se neobejde bez přízně širokého okruhu dárců a sponzorů. Zkrátka ti všichni jsou semknuti kolem společného cíle, který přináší užitek do všech stran. A také ukazuje na nesmírně důležitou skutečnost, že pomáhat je přirozené a správné. A tak opravdu věříme, že i do budoucna můžeme mít mnoho společného.
 
Při tvorbě konceptu naše původní představa byla, že by žáci a studenti, vedeni svými pedagogy, v některé z výtvarných hodin vytvořili díla (obrazy, grafiky nebo fotografie) na téma „COOL v mém srdci”, která by věnovali Oblastní charitě Polička za účelem vydražení v Nebeské aukci II. . Tento záměr jsme tvořili již v roce 2019 …. Pak ale nastalo období změn a nenadálých zvratů, opatření a omezení covidového období, dlouhá distanční výuka, a tak se naše plány mohly uskutečnit až nyní v roce 2021. Přesto nebo spíše právě proto jsme nesmírně vděčni a vážíme si skutečnosti, že nám školy, pedagogové i studenti přes náročnost tohoto období zachovali přízeň a naší spolupráce se zhostili na výbornou.
 
Z výtvarných prací, které pro nás mladí umělci vytvořili, vybrala odborná komise ta nejzdařilejší díla, která byla zahrnuta do aukčního katalogu a finální nabídky.
 
V odborné komisi zasedli:
 
Zbyšek Sion
 
(* 12. dubna 1938, Polička) je český malíř a grafik, představitel české strukturální abstrakce a imaginativní a iluzivní malby.
 
Roku 1953 začal Sion studovat na brněnské Vyšší škole uměleckých řemesel (prof. J. Brukner, prof. O. Zemina), kde se spřátelil s Antonínem Tomalíkem a spolu s ním roku 1957 nastoupil do přípravného ročníku Akademie výtvarných umění v Praze k profesoru Vodrážkovi. V letech 1958–1964 studoval AVU u profesorů Karla Součka a Jiřího Horníka. Podobně jako u celé generace jeho současníků, mimoškolní tvorba a schůzky ve společenství kolem připravované skupiny Konfrontace však byly pro Sionův malířský vývoj významnější. Na mikulášském večírku na AVU v roce 1958, kde hráli Šmidrové, se seznámil s  Koblasou , Neprašem a Dlouhým a v roce 1960 také s klasiky české poválečné abstrakce - Boudníkem, Piesenem a Medkem. Po roce 1989 byl jmenován docentem v ateliéru malby na AVU, zúčastnil se sympozia věnovaného informelu (1991) a byl zastoupen na významné výstavě Český informel - průkopníci abstrakce z let 1957–1964. Roku 1993 se uskutečnily retrospektivní výstavy Zbyška Siona v Roudnici, Praze (GVŠ) a Domě umění v Ostravě. Roku 1996 měl velkou retrospektivní výstavu v Rudolfinu.
 
Zbyšek Sion žije a pracuje v Poličce.
 
Ivan Baborák 
 
I.B. se narodil v roce 1955 v Chrudimi. Do roku 1993 se živil různým zaměstnáním a jeho životní povolání malíře a grafika bylo tehdejší oficiální kultuře jaksi skryto. V té době se začal rozvíjet jeho originální výtvarný svět, cykly vznikající v 70. a 80. letech (Dialogy, Hlavy, Pomníky padlým na hlavu) nebyly veřejně prezentovány. Obrazy z té doby, inspirované nejrůznějšími modernistickými proudy nesly originální pečeť autorovy imaginace, symboly ironického, kritického i humorného a sebeironizujícího pohledu na svět. V roce 1990 se stal výtvarníkem Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. V roce 1993 se stal členem Unie výtvarných umělců a začal se výtvarnou prací živit na volné noze. Jeho tvorba si získala pozornost a přední místo mezi současnými výtvarníky. Zabývá se malbou, grafikou a designem autorského nábytku, napsal a vydal tři knihy, organizuje spolu s V. Vávrovou večery poesie Hozený klobouk, do Deníku napsal víc jak 700 týdenních glos atd. Své práce představil na více jak sto výstavách doma i v zahraničí.
 
Nikol Obrová
 
(*1988) Fotografka
 
Fotografování se věnuje od roku 2009, profesionálně pak od roku 2011. Autorka pochází z Vysočiny, ale od začátku své fotografické kariéry působí v Praze, kde se nachází i její ateliér. Jejím zaměřením je převážně portrétní, rodinná a svatební fotografie. Ve své tvorbě preferuje práci s denním světlem. Součástí a samostatnou kategorií letošní Nebeské aukce je také 30 grafik českých výtvarných umělců 20. století. Díla nám pro tento benefiční, dobročinný účel byla věnována ze soukromé sbírky. Grafiky profesionálních výtvarníků nejen doplňují nabídku studentských prací, ale také velmi přirozeně korespondují se studentskými díly, kdy se v mnohých případech rozmělňuje hranice mezi profesionální a studentskou tvorbou. Aby tento jedinečný zážitek skutečně nikomu neunikl, rozhodli jsme se po skončení aukce uspořádat výstavu ze všech prací, které byly pro finální aukční nabídku vybrány. Prodané práce vystavíme formou reprodukce, ostatní, ty, které během aukce nenajdou své nové majitele, budou vystavené přímo v originále. Bude tak třeba i následná možnost se do některého takového díla „zamilovat“ i během výstavy. Výstavu plánujeme zahájit 20. září 2021 v prostorách Městské knihovny v Poličce.
 

 
Podrobné informace k našim zdravotním službám naleznete v těchto odkazech – CHOS, VOLNÁ MÍSTA, DHP sv. M. Věříme, že do nich nahlédnete a budou Vám k informačnímu užitku o práci a službě Oblastní charity Polička. Taktéž můžete nahlédnout na Výroční zprávy naší organizace a na náš Zpravodaj, který vydáváme pravidelně 2x ročně. Pokud se chcete dozvědět více o možnostech, jak podpořit práci a službu Oblastní charity Polička, využijte, prosím, tohoto místa.
 
Děkujeme Vám.