O aukci

Účel Nebeské aukce:

Účelem Nebeské aukce Oblastní charity Polička je umožnit nám co nejrychleji splatit úvěr na pořízení  Domu pro Charitu.

(Dům pro Charitu: veřejná sbírka povolená krajským úřadem Pardubického kraje: Sp.zn.: SpKrÚ 66912/20147 OOPKŽÚ OVV na splátky úvěru na koupi a na nejnutnější opravy nového Charitního domu Vrchlického 10, Polička, určeného pro sociální služby. 100 % výnosu veřejné sbírky je určeno na sbírkový účel Dům pro Charitu.)

Tento dům čp. 10 na rohu Vrchlického ulice koupila poličská Charita v roce 2014 pro rozrůstající se sociální služby určené lidem na Poličsku. V nezbytném rozsahu ho opravila a již od začátku roku 2015 v něm sociální služby provozuje.

Ani nový charitní dům narůstající poptávce po službách nestačil, a už dva roky po jeho koupi bylo vedení poličské Charity opět nuceno řešit nedostatek místa. Původní záměr, kompletně zrekonstruovat Dům pro Charitu a v jeho podkroví vybudovat zázemí pro Denní stacionář, se zatím nerealizoval, neboť nebyla vyhlášena anoncovaná jarní výzva 2017 evropského programu IROP (viz Projekt charitní dům). Tlak na nové prostory je však akutní, proto se Charita rozhodla vyřešit jejich nedostatek rázně - nákupem další nemovitosti - a služby v domech přeskupit. Na nákup nemovitosti si vzala úvěr 3 000 000 Kč, přičemž dva roky bude splácet souběžně dva úvěry: jeden na Dům pro Charitu, druhý na novou, již čtvrtou nemovitost.

Poličská Charita plánuje z výtěžku Nebeské aukce uhradit mimořádnou splátku úvěru na Dům pro Charitu a zkrátit dvouleté období vysoké finanční zátěže. Děkujeme všem, kdo tuto potřebu chápou a svými finančními dary Oblastní charitě Polička pomáhali a pomáhají.

Chcete-li vědět více o charitních domech, jejich financování a využití, klikněte ZDE.

 

Nevybrali jste si v katalogu, ale chtěli byste poličskou Charitu podpořit? Můžete následovně:

1. Přispějte na sbírkový účet Dům pro Charitu číslo 3660304329/0800. Pokud uvedete svoje jméno a adresu, na dar 500 Kč a vyšší vám zašleme potvrzení o přijetí daru pro vaše daňové účely.

2. Kontaktujte zaměstnance Oblastní charity Polička. Bude vám prostředníkem při předání daru a zajistí vystavení potvrzení o jeho přijetí pro vaše daňové účely. Kontakty na pracovníky najdete ZDE

 

Graf dokumentující vývoj služeb v posledních letech v Oblastní charitě Polička v procentech nárůstu/poklesu počtu klientů nebo hodin přímé práce s klienty:

Legenda: