Poděkování

Nebeská aukce je ryze dobročinný projekt. Vznikla z úsilí zaměstnanců poličské Charity a z pomoci dobrovolníků, kteří za svoji práci nepožadovali žádnou odměnu.

 

Děkujeme:

 

Jaroslavu Marešovi, fotografovi aukčního webu

za pečlivé nafocení darovaných uměleckých děl do katalogu Nebeské aukce.

 

JUDr. Jiřímu Kašparovi, poradci k aukčnímu webu

za poradenství k některým právním aspektům Nebeské aukce.

 

Dárcům uměleckých děl:

Ivanu Baborákovi

Ivaně Barazi

Petře Boštíkové

Petru Cachovi

Zuzaně Dvořákové

Michalu Fialovi

Pavlu Fialovi

Luboši Frídlovi

Vladimíru Graciasovi

Filipu Habartovi

Marii Hájkové

Renatě Hanouskové

Ireně Marii Hartingerové

Jiřímu Havlíčkovi

Aleně Hejdukové

Pavlu Herynkovi

Šárce Hrouzkové

Pavlu Chmelíkovi

Štěpánu Jílkovi

Zuzaně Kadlecové

Petru Kleinovi

Marii Klimešové

Haně Krejsové

Jiřímu Kristenovi

Michaele Kršákové

Ivanu Kulheimovi

Petru Lichtenbergovi

Kamile Ludvíkové

Václavu Machovi - Koláčnému

Štěpánu Málkovi

Jaroslavu Marešovi

Městské knihovně Polička

Karlu Musilovi

Libuši Müllerové

Darie Nagyové

Bohumilu Nečasovi

Ladislavu Nečasovi

Nikol Obrové

Janu Odvárkovi

Stanislavu Odvářkovi

Lucii Olšánové

Kateřině Otcovské

Blance Pavlišové

Jindřichu Pevnému

 

Luďkovi Popelkovi

Dagmar Procházkové

Haně Sevrukové

Alexeji Sevrukovi

Zbyšku Sionovi

Petru Stančíkovi

Petru Špačkovi

Jindřichu Štreitovi

Karolíně Štursové

Oldřichu Tomkovi

Magdaléně Tomšů

Martině Tóthové

Lubošovi Urbánkovi

Janě Vlčkové ml.

Janě Vlčkové st.

Haně Vltavské

AntonínuVltavskému

Jiřímu Vidlákovi

Petře Zemanové

Veronice Zemanové

Ladislavu Zezulovi