Poděkování

     Ze spolupráce se školami, výtvarnými pedagogy a žáky a studenty vzešlo bohaté portfolio krásných výtvarných prací rozličných technik a lze říci, že tato díla by se mohla v mnoha případech postavit na roveň tvorbě zkušených či profesionálních výtvarníků. Nabídku naší letošní Nebeské aukce doplňuje také 30 grafických prací českých výtvarníků 20. století, které nám byly pro tento účel darovány ze soukromé sbírky. Děkujeme tímto ze srdce za velkorysost, štědrost a přízeň dobročinnému záměru.


Naše poděkování patří …

vedení každé jednotlivé školy poličského regionu, kdy s námi z jejich strany byla sdílena vstřícnost, přízeň, starosti i radosti s projektem spojené, tím spíše, že se přípravy odehrávaly v nesnadné, „omezené“ době.


MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLIČKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA LUKÁCH POLIČKA
GYMNÁZIUM POLIČKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTRÉ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TELECÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA POMEZÍ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA B. MARTINŮ POLIČKA
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTRÉ
VÝTVARNÉ STUDIO DOLNÍ ÚJEZD – SOUKROMÁ ZUŠ, o.p.s.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUBNÁ - SEBRANICE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚJEVES
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ A SLUŽEB SČMSD POLIČKA
 
Děkujeme …

všem pedagogům výtvarného oboru výše uvedených škol, kteří spolu s námi své žáky a studenty motivovali k účasti v Nebeské aukci, tlumočili jim náš záměr a smysl vzájemného propojení, konzultovali, pomohli připravit a shromáždit žákovská a studentská díla, v mnohých případech se zhostili také cenných komentářů. To vše nad rámec své práce a ve volném čase …

Mgr. Dagmar Češková, Mgr. Zdeňka Kleinová, Mgr. Ilona Kozáková, Iva Sionová, Mgr. Jitka Šafrová, Mgr. Marie Benešová, Bc. Romana Musilová, Hana Smolková, Mgr.et Bc. Magdalena Jílková, MgA. Jana Paulíčková Vlčková, MgA. Vojtěch Donát, Mgr. Olga Kosíková, Mgr. Šárka Hrouzková, Mgr. Irena Janků, Mgr. Ivana Dvořáková, Bc. Magdalena Křenková. 

   
Děkujeme zvláště …

všem žákyním, žákům, studentkám a studentům, kteří se rozhodli ujmout se jedinečné možnosti a charitního projektu Nebeská aukce se zúčastnili. Poděkování cílíme nejen na ty, jejichž práce byly pro finální dražbu odbornou komisí vybrány, ale skutečně na všechny, kteří vytvořili jedinečné výtvarné práce, do projektu je nabídli, ale „neprobojovali“ se do „finále“. Upřímně si toho vážíme a věříme, že si uchováte nadšení i do dalších příležitostí. Jak se říká, sláva vítězům a čest poraženým. Ale my na Charitě také dobře víme, že nikdo nikdy není poražený – všichni jsme jen ti, co se stále učí.
 
Zde si dovolíme také tlumočit poděkování a nadšení členů odborné komise, kterým skutečně, jak se říká „zraky přecházely“ a měli velkou práci vybrat ze všech předložených výtvarných prací „jen“ limitní počet.
 
Odborná komise se shodla na společném prohlášení: „Výtvarná naděje a potenciál mládí jsou na Poličsku skutečně mimořádné. Smekáme před mladými autory i před jejich odborným vedením. Děkujeme za tuto milou, avšak nesmírně náročnou úlohu být hodnotící komisí. Je nám potěšením být tímto způsobem vaší součástí a ze srdce přejeme všem, jichž se tento smysluplný projekt Nebeské aukce jakkoli dotýká, hodně zdraví, spoustu radosti a nadšení do další nejen výtvarné práce … .“
 
Ve finální nabídce Nebeské aukce můžete dražit díla těchto mladých autorů:
 
ZŠ Bystré - Jolana Nyklová, Vojtěch Palla
 
ZŠ Telecí - Rozárie Hamerníková, Jiří Ehrenberger
 
ZŠ Pomezí - Julie Strachoňová
 
ZŠ TGM Polička - Julie Gebová, Vanesa Hanyková, Kristýna Chládková, Tereza Karlíková, Zuzana Macháčková, Valentýna Martinů, Šárka Nahácká, Maruška Ngo, Anna Putnarová, Šarlota Smetanová, Barbora Stodolová, Jana Vrátná, Eliška Zákružná
 
ZUŠ B. Martinů Polička - Sofie Dubjaková, Lenka Feltlová, Stanislav Grubhoffer, Denisa Lorencová, Adéla Fliedrová, Veronika Sršňová, Lucie Zerzánková
 
ZŠ Na Lukách Polička - Tereza Hauptová, Jakub Jílek, Valerie Vraspírová
 
ZUŠ Bystré - Klára Heimerle
 
Výtvarné studio Dolní Újezd, soukromá ZUŠ o.p.s. - Nikola Glänznerová, Jiří Pečinka, Karolína Pohorská, Petra Říhová, Ema Soukupová, Adéla Tomanová, Lucie Urbanová, Anna Votroubková, Pavlína Rejmanová, Jan Flídr, Karla Dřínovská, Pavlína Balcarová, Zuzana Drimlová,
 
Gymnázium Polička - Barbora Báčová, Klára Feltlová, Stanislav Grubhoffer, Julie Hloušová, Samuel
Mašek
 
Odborné komisi …
 
ak. mal. Zbyšku Sionovi, paní Nikol Obrové a panu Ivanu Baborákovi patří též naše velké poděkování za to, že nám na otázku, zda by s námi šli do tak náročného úkolu jako je výběr výtvarných prací pro Nebeskou aukci, odpověděli ANO, za jejich čas a mnohé cenné rady a zkušenosti, za příjemné společné chvíle při přípravě a sdílení našeho nadšení.
 
Naše aukce, přestože je Nebeská, se neobejde bez …
 
podpory a konzultace právní. Za tuto péči děkujeme mnohokrát JUDr. Jiřímu Kašparovi.
 
Nezapomeneme ani na …
 
poděkování skvělému vedení a týmu Městské knihovny Polička, kdy právě v jejich prostorách budeme mít možnost od 20. září 2021 díla z Nebeské aukce vystavit pro širokou veřejnost.
 
Vy všichni máte náš obdiv, vážnost a úctu. Je nám ctí mít Vás všechny nablízku.